Polityka prywatności

Polityka prywatności

W GenePlanet Państwa prywatność jest naszym głównym priorytetem. GenePlanet jest w pełni nastawione na bycie oddanym strażnikiem Państwa Danych Osobowych, poprzez obchodzenie się z nimi w należyty sposób oraz zabezpieczając je administracyjną, techniczną jak i fizyczną ochroną.

Wierzymy również w bycie uczciwymi, bezpośrednimi oraz przejrzystymi, gdy w grę wchodzą Państwa dane. GenePlanet przestrzega trzech głównych zasad dotyczących Polityki Prywatności:

 • Przejrzystość. Ciężko pracujemy nad tym, by to jakie informacje przechowujemy oraz z jakimi pracujemy, było klarowne.
 • Prostota. Staramy się używać prostego języka do opisania naszej Polityki Prywatności, by mogli Państwo podejmować świadome decyzje.
 • Konstrola. Dajemy Państwu kontrolę nad danymi, które zostają nam przekazane – jak ich używamy i przechowujemy.

Inne informacje przydatne przy korzystaniu z naszych usług 

Mogą Państwo zarządzać lub skasować swoje dane tak jak opisane w tej Polityce Prywatności.

Mogą Państwo niespodziewanie odkryć pewne fakty o sobie lub o swojej rodzinie podczas korzystania z naszych usług. Gdy odkrycia zostają poczynione, nie możemy już tego cofnąć.

Gdy odkrywają Państwo nowe rzeczy razem z nami, powinni się Państwo czuć pewnie oraz w pełni poinformowani o sposobie w jaki używamy Państwa Danych Osobowych. Naszą pełną Politykę Prywatności znajdą Państwo poniżej, więc zachęcamy do zapoznania się z nią.

Nie będziemy używać delikatnych informacji bez Państwa zgody, chyba, że: (i) informacja jest anonimowa lub zagregowana w taki sposób, że nie jest możliwa indentyfikacja osobowa; lub (ii) prawo zobowiązuje nas do użycia ich w inny sposób np. Nakaz sądowy zobowiązuje nas do ujawienia tych informacji.

PODSUMOWANIE DOTYCZĄCE POLITYKI PRYWATNOŚCI ORAZ DANYCH OSOBOWYCH

 1. Poprzez zaakcetowanie naszej Polityki Prywatności i Ogólnych Warunków wyrażają Państwo zgodę na przechowanie i przetwarzanie Danych Osobowych, z delikatnymi informacjami włącznie, na terenie Słowenii oraz Państw poza krajem Państwa zamieszkania. Stosujemy szereg środków do ochrony informacji, ale niektóre kraje mogą mieć odmienne prawo od tego, w którym Państwo mieszkacie. Wyrażają również Państwo zgodę, że Dane Osobowe, z delikatnymi informacjami włącznie, zostaną przeniesione w razie transakcji biznesowej, takiej jak połączenie lub przejęcie przez inną firmę, lub inne transakcje czy procedury. W przypadku takiej sytuacji, Państwa informacje zostaną użyte w sposób określony w istniejącej wcześniej Polityce Prywatności.
 2. Nie sprzedamy, nie wypożyczymy ani nie wydzierżawimy Państwa informacji (o genotypach, chorobach lub innych cechach charakterystycznych) dla osób trzecich lub do celów badawczych inne niż nasze, bez Państwa zgody.
 3. Możemy udostępniać anonimowe i zagregowane informacje dla osób trzecich; anonimowe oraz zagregowane informacje to wszystkie informacje, które nie posiadają przypisanego nazwiska czy danych kontaktowych lub zestawione są ze sobą w taki sposób, że indywidualna identyfikacja jest niemożliwa.
 4. Użyjemy Państwa informacji genetycznych i/lub informacji nam przekazanych i udostępnimi je osobom trzecim dla celów naukowych tylko i wyłącznie, gdy podpiszą Państwo stosowną Zgodę.

Data wejścia w życie: 23 maja 2018

 

 1. Kluczowe definicje

Zagregowane informacje: informacje, które zostały połączone z informacjami innych użytkowników oraz analizowane i ocenione jako całość, tak, że zidentyfikowanie jednostek nie jest możliwe.

Anonimowe informacje: Informacje pozbawione danych rejestracyjnych (np.  nazwisko, dane kontaktowe) lub innych danych, które pozwalałyby na identyfikację indywidualną.

Indywidualny poziom informacji: informacje na temat poszczególnych genotypów, chorób lub innych charakterystyk, ale niekoniecznie połączonych z danymi rejestracyjnymi.

Dane Osobowe: informacje, które mogą zostać użyte do identyfikacji, indywidualnie lub w połączeniu z innymi informacjami. GenePlanet zbiera i przechowuje następujące rodzaje danych osobowych:

 • Dane Rejestracyjne: informacje, które zapewniają Państwo o sobie w momencie rejestracji lub/i zakupu naszych Usług (np. Nazwisko, email, adres, login i hasło oraz informacje dotyczące płatności)
 • Informacje Genetyczne: informacje dotyczące Pańtwa genotypu (np. As, Ts, Cs i Gs jako główne lokacje Państwa genomu), utworzone podczas przetwarzania Państwa śliny przez GenePlanet lub przez naszych kontrahentów, następców lub cesjonariuszy; lub przetwarzane inaczej i/lub poparte przez GenePlanet.
 • Delikatne Informacje: informacje dotyczące Państwa zdrowia,Informacje Genetyczne i niektóre przekazane nam informacje takie jak rasowe i etniczne pochodzenie.
 • Informacje o Zachowaniu w Sieci: informacje na temat sposobu uzycia przez Państwa naszej strony internetowej (np. Typ przeglądarki internetowej, domeny, wyświetlenia strony) zebrane poprzez logowanie, cookies oraz technologię sieci, co zostało szerzej opisane w Polityce Cookies.

Usługa lub Usługi: Produkty GenePlanet, oprogramowanie, usługi i strona internetowa (włączając w to: tekst, grafikę, zdjęcia i inne materiały i informacje) jako dostępne dla użytkowników od czasu do czasu, bez względu na to czy dostęp następuje w połączeniu z kontem czy nie.

 1. Wstęp

W GenePlanet umożliwiamy podróż do samo-poznania. Jako rezultat, zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy Państwa Dane Osobowe jako, że używacie Państwo naszych stron internetowych, aplikacji mobilnych i usług (zbiorowo nazwane Usługi). Dane Osobowe to informacje, które pozwalają na identyfikację, takie jak: nazwisko, email, nazwa ulicy, lub może to też być informacja, która mogłaby być łatwo połączona, z Informacjami Genetycznymi włącznie. Ta Polityka Prywatności opisuje nasze praktyki w zbieraniu, przechowywaniu oraz przetwarzaniu Danych Osobowych oraz kontrola jaką Państwu zapewniamy przy radzeniu sobie z nimi wewnątrz naszych Usług. W dodatku, jesteśmy w posiadaniu Polityki Cookies, które opisuje nasze użycie przeglądarki cookies oraz podobnych technologii śledzenia.

 

 1. Zakładanie Konta oraz Państwa zaangażowanie w Usługi GenePlanet

Dane Osobowe niezbędne do założenia podstawowego konta GenePlanet to tylko adres email oraz hasło. Dostęp do Informacji Genetycznych, które pozwolą Państwu lepiej zrozumieć samych siebie wymaga dodatkowych danych, dla testu DNA, kodu (użytego przy aktywacji zestawu DNA) oraz próbki śliny,z której możemy pobrać Informacje Genetyczne.

Założenie konta również zobowiązuje do zaakceptowania Ogólnych Warunków oraz tej Polityki Prywatności poprzez kliknięcie „Kontynuuj”, „Zarejestruj” lub „Zaakceptuj” na stronie do zakładania konta oraz rejestracji zestawu.

Poprzez kliknięcie „Kontynuuj”, „Zarejestruj” lub „Zaakceptuj” wyrażacie Państwo zgodę na zebranie, przetwarzanie i udostępnianie Danych Osobowych przez GenePlanet (włącznie z Informacjami Genetycznymi) tak jak opisano w tej Polityce Prywatności oraz w każdym innym dokumencie wspomnianym w tej Polityce Prywatności.

W każdym momencie mogą Państwo wymagać od GenePlanet skasowania informacji nam zapewnionych lub Informacji Genetycznych. Proszę przeczytać poniżej szczegółowe informacje na temat kasowania Danych Osobowych.

Jeśli chcą Państwo zrezygnować z posiadania konta GenePlanet, prosimy o kontakt a pomożemy zamknąć konto.

 

 1. Jakie Informacje są przechowywane przez GenePlanet?

Tabela poniżej przedstawia informacje, które przechowujemy, by umożliwić Usługę. W tej Polityce Prywatności Prywatności odnosimy się do tego jako Państwa „Dane Osobowe”.

Kategoria informacjiOpis
Konto
 • Login
 • Adres email
 • Hasło dostarczone podczas tworzenia konta
Karta Kredytowa / Informacje na temat płatności
 • Informacje na temat płatności takie jak: numer karty kredytowej, adres rozliczeniowy oraz do  wysyłki, gdy dokonują Państwo zakupu od GenePlanet
Informacje przy aktywacji zestawu do testu DNAGdy aktywują Państwo swój zestaw do testu DNA my zbieramy:

 • Kod zestawu do testu DNA
 • Imię i nazwisko
 • Adres
 • Email
 • Numer telefonu
 • Płeć
 • Data urodzenia
 • Wzrost
 • Waga
Informacje Genetyczne
 • Pobieramy DNA z Państwa śliny, przechowywanej w tubce zawartej w zestawie do testu DNA i odesłanej do GenePlanet
 • Przekształcamy Państwa DNA w kod czytelny dla maszyny („DNA Data”), który zostaje użyty do wytworzenia Informacji Genetycznej
 • Informacja o DNA oraz ślinie: Gdy nasz laboratoryjny partner wytworzy dane DNA, DNA samo w sobie oraz ślina (również nazywane biologicznymi próbkami) przechowywane w ich urządzeniach, zostają zniszczone po 90 dniach
Dodatkowe Informacje o UżytkowaniuInformacje, które są nam przekazywane podczas odpowiadania na ankiety zawarte w mailach lub kwestionariusze online proponowane podczas trwania Usługi.
KomunikacjaInformacje zapewnione podczas komunikacji z Usługami GenePlanet
Konkursy i PromocjeDane Osobowe, gdy dobrowolnie uczestniczysz w konkursie lub specjalnych promocjach, które organizujemy poprzez nasze Usługi.

 

 1. Jakie informacje GenePlanet zbiera poprzez korzystanie z Usług?
Kategoria InformacjiOpis
Informacje z komputera lub telefonu komórkowegoInformacja na temat sposobu dostępu do naszych Usług opisanych w Polityce Cookies.
Informacje z Cookies oraz podobnych technologiiCookies i inne podobne technologie opisane w Polityce Cookies. Proszę sprawdzić naszą Politykę Cookies, by dowiedzieć się więcej o naszych praktykach oraz kontroli jaką Państwu zapewniamy.
Informacje udostępniane poprzez media społecznościoweJeśli wchodzisz w interakcje poprzez media społecznościowe dzięki usługom takim jak: “Polubienie”, “Tweetowanie”, “Pin” lub “Obserwuj nas” połączonych ze stronami takimi jak Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram czy Youtube, GenePlanet zbierze te informacje jak I resztę informacji, do których zapewni mu się dostęp.

Państwa interakcje z tymi funkcjami są zarządzane przez Politykę Prywatności stosownej firmy zewnętrznej.

Informacje z korzystania z UsługInformacje o Państwa korzystaniu z Usług, takich jak odwiedzanie swojego profilu i inne powiązane aktywności.

 

 1. W jaki sposób GenePlanet korzysta z Państwa Danych Osobowych?
Kategoria InformacjiOpis
Dane Osobowe (ogólnie)Używamy Państwa Danych Osobowych by zapewniać, ulepszać, aktualizować i rozszerzać nasze Usługi. To zawiera:

 • Uwierzytelnianie Państwa dostępu do Usług oraz ulepszanie ochrony informacji przez GenePlanet
 • Przetwarzanie Państwa płatności za Usługi GenePlanet,zestawy testowe oraz inne produkty i funkcje;
 • Budowanie nowych oraz ulepszanie już istniejących produktów oraz Usług;
 • Przeprowadzanie ankiet oraz kwestionariuszy w celu zebrania Dodatkowych Informacji Użytkownika dla Usług, jak również przeprowadzanie rozwoju produktu czy inicjatyw badawczych;
 • Przeprowadzanie statystyk badawczych;
 • Wykrywanie i chronienie przed błędami, oszustwami lub innych wykroczeń kryminalnych lub złośliwe działania I egzekwowania naszych Ogólnych Warunków
KomunikacjaKorzystamy z Państwa Danych Osobowych, by komunikować się z Państwem w sprawie naszych Usług. Np: Odpowiadamy na zapytania na temat naszych Usług;

 • Informujemy o działaniach dotyczących Państwa procesu analizy genetycznej
 • Informujemy o zmianach produktów lub o nowych produktach i Usługach;
 • Zapraszamy do uczestniczenia w produkcjach medialnych GenePlanet lub zaświadczeniach;
 • Zapewniamy informacjeoraz wymagamy działań w odpowiedzi na techniczne,bezpieczeństwa i inne problemy operacyjne
Sprzedaż nowych produktów lub ofert od nas lub innych partnerów biznesowych.Korzystamy z Państwa Danych Osobowych przy zakupie nowych produktów lub ofert od nas lub innych partnerów biznesowych.

Ważne: Możesz kontrolować sprzedaż poprzez użycie linka do anulowania subskrypcji znajdującym się w każdym mailu, który Państwo otrzymujecie, poprzez zmianę preferencji konta lub poprzez postępowanie zgonie z instrukcjami zawartymi w każdym innym komunikacie marketingowym, który Państwo otrzymują.

Informacje GenetyczneGenePlanet używa Państwa Informacji Genetycznych głównie dla następujących celów:

 • Dostarczanie rezultatów analizy genetycznej;
 • Możemy również zaprosić Państwa do uczestnictwa w sondach I kwestionariuszach bazowanych na Państwa danych DNA
 • Studiowanie zagregowanych Informacji Genetycznych, by lepiej zrozumieć zdrowie populacyjne I etniczne, bogactwo, odnowę, starzenie się lub kondycję fizyczną
 • Przeprowadzanie naukowych, statystycznych i historycznych badań
 • Ulepszanie funkcjonalności w naszych już istniejących produktach DNA, Improving features and functionality in our existing DNA-related products, poprawa jakości obsługi klienta, udoskonalenie jakości procesów laboratoryjnych i technologii oraz budowanie nowych produktów I usług, włączając w to usługi związane ze zdrowiem osobistym i odnową

Przed zebraniem dodatkowych Danych Osobowych lub innych dodatkowych delikatnych informacji od Państwa (np. Historie choroby) będziemy prosić o dodatkowe pozwolenia z Państwa strony.

 

 1. Kiedy udostępniamy Państwa ifnormacje i kto jest ich odbiorcą?

GenePlanet nie udostępnia Państwa Danych Osobowych (włączając w to Informacje Genetyczne) osobom trzecim bez Państwa dodatkowej zgody innej niż opisana w tej Polityce Prywatności. W szczególności nie będziemy udostępniać Państwa Informacji Genetycznych firmom ubezpieczeniowym, pracownikom lub zewnętrznym sprzedawcom bez Państwa zgody. Okoliczności opisane poniżej wyjaśniają kiedy udostępnienei może wystąpić:

Osoby, którym Informacje mogą zostać udostępnione / Okoliczności, w których udostępnienie może wystąpićOpis
Inne, którym zdecydujesz się udostępnić InformacjeJeśli udostępniają Państwo szczegóły swoich Informacji Genetycznych poza naszymi Usługami robią to Państwo wyłącznie na swoje własne ryzyko.
UsługodawcyKorzystamy z pomocy innych firm, by móc dostarczać Państwu nasze Usługi. Jako rezulat, nasi partnerzy są w posiadaniu informacji w swoich systemach. Nasi partnerzy są zobligowani umownie do przestrzegania ochrony danych osobowych oraz praw zawartych w tej Polityce Prywatności.

Do naszych partnerów zaliczają się:

 • Partnerzy laboratoryjni;
 • Dostawcy usług transportowych;
 • Edytorzy płatności;
 • Dostawcy infrastruktury usłyg w chmurze;
 • Biologiczne urządzenia do przechowywania próbek;
 • Dostawcy, którzy pomagają nam w marketingu; analityce oraz zapobieganiu oszustwom;
 • Dostawcy usług i funkcji
Proces prawny lub regulacyjnyMożemy udostępnić Państwa Dane Osobowe jeśli wierzymy, że jest to konieczne dla:

 • Przestrzegania obowiązujących procedur prawnych (np. Nakazów, wezwań)
 • Egzekwowania lub zastosowania Ogólnych Warunków GenePlanet
 • Ochrony integralności I bezpieczeństwa Usług
 • Ochrony praw, własności oraz bezpieczeństwa GenePlanet, ich pracowników oraz użytkowników.

Jeśli jesteśmy zmuszeni ujawnić Państwa Dane Osobowe organom ścigania, zrobimy wszystko co w naszej mocy, by Państwa o tym fakcie uprzedzić, chyba, że prawo nakaże nam inaczej.

Gdy GenePlanet zostaje nabyteJeśli GenePlanet zostaje nabyte lub przeniesione (bankructwo oraz podobne procesy włączając) udostępnimy Państwa Dane Osobowe podmiotom nabywającym lub przejmującym. Zapewnienia zawarte w tej Polityce Prywatności będą nadal obowiązywać w odniesieniu do Państwa Danych Osobowych.

 

 1. Państwa wybory oraz dostęp do Danych Osobowych

Z pewnymi wyjątkami, masz prawo poprosić o dostęp do swoich Danych osobowych i otrzymać kopię niektórych informacji przekazanych w formie przenośnej, a także starać się aktualizować, usuwać lub poprawiać te informacje za pomocą narzędzi opisanych poniżej lub kontaktując się z GenePlanet.

TypOpcje
GenePlanet

W dowolnym momencie możesz uzyskać dostęp i aktualizować informacje o koncie i haśle konta w ustawieniach Moje konto.

Możesz poprosić GenePlanet o dostarczenie Danych Osobowych zebranych i przetworzonych w odniesieniu do Ciebie.

Informacje GenetyczneTwoje dane genetyczne należą do ciebie i możesz uzyskać do nich dostęp za pośrednictwem swojego profilu online, na wypadek, gdyby wyniki były w formacie elektronicznym.

Jeśli Twoje wyniki zostały wydrukowane i już je dostarczyliśmy, możesz poprosić o kolejną kopię. W tym przypadku może zostać naliczona dodatkowa opłata.

Dane pierwotne dotyczące informacji genetycznych są uważane za własność intelektualną GenePlanet i nie można ich udostępnić.

 

 1. Jakie są praktyki przechowywnia przez GenePlanet?

Usługi GenePlanet opierają się zasadniczo na założeniu, że osobista podróż do samopoznania nie jest wydarzeniem jednorazowym i trwa przez długie okresy czasu – być może życia. Dodatkowo ciągłe ulepszanie funkcji GenePlanet zapewnia korzyści i wgląd dla naszych użytkowników w miarę upływu czasu. W rezultacie praktyki przechowywania danych GenePlanet odzwierciedlają tę bieżącą wartość poprzez przechowywanie kont użytkowników i danych osobowych w naszym systemie, dopóki nasi użytkownicy nie poinformują nas o chęci usunięcia swoich danych lub zamknięcia swoich kont.

Kategoria InformacjiOkres przechowywania
KontoGenePlanet zachowa dane osobowe podane podczas tworzenia konta do czasu, gdy poproszą nas Państwo o zamknięcie konta.
DNAGenePlanet zachowuje dane DNA w miarę potrzeb, aby zapewnić funkcje i funkcje zakupione (lub przekazane), w tym funkcje aktualizacji / ulepszenia. Zapisane / przechowywane przez GenePlanet takie jak:

 • Próbka śliny
 • Próbka DNA
 • Informacje Genetyczne
Informacje o użytkowaniuW niektórych przypadkach możemy zachować informacje o użytkowaniu (np. Odwiedziny w witrynach) w postaci zdepersonalizowanej lub zagregowanej. Po zsumowaniu informacje te przestają być osobiste i nie będą podlegać żądaniom usunięcia użytkowników GenePlanet.
 1. Jak mogę skasować swoje Dane Osobowe?

Mogą Państwo usunąć swoje Dane Osobowe z GenePlanet w następujący sposób:

Kategoria InformacjiJak usunąć?
Dane OsoboweMogą Państwo usunąć swoje Dane Osobowe z GenePlanet poprzez skontaktowanie się z nami.

GenePlanet może przechowywać zapisy zawierające Twoje dane osobowe, które mamy obowiązek przechowywać jako archiwa oraz spełniać prawne lub regulacyjne obowiązki.

Informacje rejestracyjne przechowujemy, ponieważ są związane z historią zamówień do celów księgowych.

GenetyczneJeśli poprosisz GenePlanet o usunięcie danych DNA, usuniemy wszystkie informacje genetyczne z naszych systemów w ciągu 60 dni.

Aby zażądać zniszczenia próbek biologicznych, musisz wysłać prośbę e-mailem lub pocztą. Wysyłając wiadomość e-mail, należy poprosić o potwierdzenie dostarczenia, aby upewnić się, że wiadomości e-mail nie zostały utracone lub dostarczone do spamu.

OgólneNależy pamiętać, że usunięcie danych osobowych z naszych systemów kopii zapasowych może nastąpić po ich usunięciu z naszych systemów. Ponadto nasi partnerzy mogą zachować pewne informacje, które otrzymują od nas w celu zachowania zgodności z przepisami prawa lub regulacjami, które mogą wymagać od nich tego. GenePlanet może również zachować pewne informacje, które są uzasadnione, aby były zgodne z naszymi zobowiązaniami prawnymi (w tym prośbami organów ścigania), rozwiązywać spory, utrzymywać bezpieczeństwo, zapobiegać oszustwom i nadużyciom, a także przestrzegać przepisów podatkowych, branży płatniczej, zabezpieczeń i zgodności z przepisami klinicznych wymagań.

 

 1. Bezpieczeństwo

GenePlanet prowadzi kompleksowy program bezpieczeństwa informacji, którego celem jest ochrona danych osobowych naszych klientów za pomocą administracyjnych, fizycznych i technicznych zabezpieczeń.

Określone środki bezpieczeństwa są oparte na wrażliwości zebranych danych osobowych. Posiadamy środki mające na celu ochronę przed niewłaściwym dostępem, utratą, niewłaściwym użyciem lub zmianą Danych osobowych (w tym informacji genetycznych) znajdujących się pod naszą kontrolą.

Zespół ds. Bezpieczeństwa GenePlanet regularnie sprawdza nasze praktyki w zakresie bezpieczeństwa i prywatności i wzmacnia je w razie potrzeby, aby zapewnić integralność naszych systemów i danych osobowych.

Korzystamy z najnowszych standardowych mechanizmów bezpieczeństwa podczas przetwarzania i przechowywania Danych Osobowych (w tym informacji genetycznych), a współpracujemy tylko z firmami ochroniarskimi, które spełniają nasze standardy bezpieczeństwa. Chociaż nie możemy zagwarantować, że utrata, niewłaściwe użycie lub zmiana danych nie nastąpi, podejmujemy rozsądne starania, aby temu zapobiec.

Ważne jest również, aby Państwo sami chronili przed nieautoryzowanym dostępem do Danych Osobowych, utrzymując silne hasła i chroniąc przed nieautoryzowanym użyciem własnego komputera lub urządzenia.

Państwa hasło do konta będzie używane tylko do logowania online. Nie będziemy prosić o podanie hasła w żadnych innych okolicznościach. Proszę natychmiast poinformować GenePlanet o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu konta. Jeśli chcą Państwo zresetować lub zmienić hasło, można to zrobić, klikając odpowiednie łącza na stronie internetowej GenePlanet.

Udostępnianie samodzielnie zgłaszanych informacji za pomocą ankiet lub innych funkcji witryny internetowej jest dobrowolne i wiąże się z Państwa odpowiedzialnością. GenePlanet nie ponosi odpowiedzialności za informacje, które Państwo publikuja lub proszą o publiczne udostępnienie.

 

 1. Transfer danych

Państwa informacje, w tym dane osobowe, mogą być przesyłane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza państwem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie prawa dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Państwa jurysdykcji.

Jeśli znajdują się Pańtstwo poza UE i chcą przekazać nam informacje, przetwarzamy dane, w tym dane osobowe, w UE.

Państwa zgoda na niniejszą Politykę prywatności, a następnie złożenie takich informacji oznacza zgodę na to przetwarzanie.

GenePlanet podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, że Państwadane są traktowane w sposób bezpieczny i zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, a żadne przekazywanie danych osobowych nie będzie miało miejsca w organizacji lub kraju, o ile nie zostaną wdrożone odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo Danych Osobowych oraz innych informacji personalnych.

 

 1. Zmiany w tym Oświadczeniu

Możemy modyfikować niniejszą Politykę Prywatności w dowolnym momencie, ale poinformujemy z wyprzedzeniem o wszelkich istotnych zmianach, takich jak opublikowanie powiadomienia za pośrednictwem Usług, na naszych stronach internetowych lub wysłanie wiadomości e-mail, w celu umożliwienia przejrzenia zmian i zdecydowania, czy chcą Państwo kontynuować korzystanie z Usług.

Powiadomimy również o niematerialnych zmianach niniejszej Polityki Prywatności na dzień ich wejścia w życie, publikując powiadomienie za pośrednictwem Usług, na naszych stronach internetowych lub wysyłając wiadomość e-mail. Dalsze korzystanie z naszych Usług po powiadomieniu o niematerialnych zmianach oznacza zgodę na zaktualizowaną Politykę Prywatności.

Jeśli nie zgadzają się Państwo na żadne zmiany, można usunąć swoje konto, kontaktując się z nami.

 

 1. Informacje o dzieciach

  GenePlanet angażuje się w ochronę prywatności dzieci i dorosłych. Ani GenePlanet, ani żadna z jej Usług nie jest skierowana do dzieci poniżej 18 roku życia. Rodzic lub opiekun może jednak pobrać próbkę śliny, założyć konto i podać informacje związane z jego dzieckiem. Rodzic lub opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za dowiedzenie się, czy informacje, które on przekazuje GenePlanet na temat jego dziecka, są przechowywane w bezpiecznym miejscu i że przekazane informacje są dokładne. Jeśli nie masz 18 lat, prosimy, abyś nie korzystał z naszej Usługi ani nie przekazywał nam swoich danych osobowych bez zgody rodzica lub opiekuna.

 

 1. Podstawa prawna w ramach ogólnego unijnego rozporządzenia o ochronie danych do przetwarzania danych osobowych mieszkańców UE.

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, zgoda ta stanowi podstawę prawną do przetwarzania Danych Osobowych. Polegamy na Państwa wyraźnej zgodzie na przetwarzanie Informacji Genetycznych. W każdej chwili istnieje prawo do wycofania zgody. Należy pamiętać, że wycofanie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody użytkownika przed cofnięciem zgody.

Możemy również przetwarzać dane osobowe w oparciu o umowną konieczność wykonania umowy, którą mamy. Na przykład, przetwarzamy dane Państwa karty kredytowej, gdy zostają nam udostępnione, aby móc korzystać z naszych Usług lub zakupić funkcje aktualizacji, takie jak nasze usługi testowania DNA.

Możemy również przetwarzać Dane Osobowe na podstawie naszych uzasadnionych interesów, w tym w zakresie świadczenia i ulepszania Usług. Na przykład GenePlanet ma uzasadniony interes w zrozumieniu historii logowania, abyśmy mogli ocenić interakcję z naszymi Usługami. Mamy również uzasadniony interes w dostarczaniu i rozwijaniu interesujących funkcji, które dostarczamy naszym użytkownikom. Używamy Danych Osobowych, aby nasze Usługi były bezpieczne, a robimy to, gdy jest to konieczne, aby realizować Państwa i nasze uzasadnione interesy w zapewnieniu bezpieczeństwa naszych Usług oraz w celu ochrony przed oszustwami, spamem i nadużyciami.

Jeżeli polegamy na zgodnych z prawem interesach w przetwarzaniu Państwa Danych Osobowych, mają Państwo prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu (co oznacza, że można poprosić nas o zaprzestanie). Można użyć swoich Ustawień prywatności, aby kontrolować określone sposoby przetwarzania danych. Można również skontaktować się z nami, korzystając z poniższych informacji, aby zgłosić sprzeciw wobec innych form przetwarzania

 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe kontrolera danych

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Klienci GenePlanet mogą skontaktować się z nami za pomocą numeru telefonu lub przesłać pytania za pomocą poczty e-mail. Dane kontaktowe można znaleźć za pomocą przycisku “pomoc” / “?”, który można znaleźć w prawym dolnym rogu na stronie https://my.geneplanet.com.

Podaj nam swój e-mail, a będziemy na bieżąco informować Cię o nowościach dotyczących produktów i ofertach specjalnych.